Mai Tiến Thành

05/10/2010 0

Tên đầy đủ: Mai Tiến Thành Ngày sinh: 16 tháng 3, 1986 (27 tuổi) Nơi sinh: Phố 1 xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh…