Mùa này tôi không dám tin Thanh Hóa sẽ có thứ hạng cao .Nhưng dù sao cũng mong cho đội bóng tỉnh nhà có được kết quả khả quan .tôi dự đoán Thanh Hóa đứng thứ 9